Despre proiect

Addwise European Expertise SRL în parteneriat cu Civitta Strategy & Consultig SA a demarat în luna septembrie 2019 proiectul „ACSES: Antreprenoriat în context S.E.S. (Social – Eficient – Sustenabil)”, Cod SMIS 128509, contract finanțat din Programul Operațional Capital Uman, Apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Proiectul se va derula în regiunile Nord-Est (NE), Sud-Est (SE) și Sud-Muntenia (SM), în perioada 12 septembrie 2019 – 11 septembrie 2022, având o durată de 36 de luni. Valoarea totală a proiectului este de: 8.511.984,75 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 8.385.545,47 lei.

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie social de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în domeniul economiei sociale și creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est (NE), Sud-Est (SE) și Sud-Muntenia (SM) cu scopul facilitării incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin crearea de noi locuri de muncă accesibile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale nou create.

Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a promovării economiei sociale atât prin elementele de formare pentru cele 112 persoane, cât și prin cele 17 noi structuri de economie socială dezvoltate. Cele 17 de noi afaceri sociale demarate vor asigura minim 58 de noi locuri de muncă în regiunile NE, SE, SM..

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor necesare pentru demararea şi menţinerea unei activități antreprenoriale în domeniul social, precum și a capacităților și abilităților în diferite domenii relevante, în funcție de nevoile identificate pentru 112 persoane, din care minim 90% (102 persoane) certificate ANC, la nivelul regiunilor NE, SE, SM;
 • Consiliere/consultanță pentru grupul țintă în domeniul antreprenoriatului și în vederea realizării și îmbunătățirii a minim 70 de planuri de afaceri și selectarea ulterioară a 17 dintre acestea, precum și identificarea unor piețe de desfacere accesibile pentru cele 17 planuri de afaceri selectate la nivelul regiunilor NE, SE, SM;
 • Dezvoltarea contextului de economie socială la nivelul regiunilor NE, SE, SM, prin înființarea celor 17 entități de economie socială selectate și monitorizarea acestora pe o perioadă minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, prin mecanisme de monitorizare, susținere și promovare;
 • Creșterea numărului de persoane din regiunile NE, SE, SM care devin informate și constientizate cu privire la oportunitățile existente şi stabilirea a minim 3 parteneriate în vederea dezvoltării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni.

Prin obiectivul general și obiectivele specifice propuse, proiectul contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă, cât și a obiectivelor aferente axei prioritare, prin dezvoltarea economiei sociale ce contribuie la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea serviciilor locale din regiunile NE, SE, SM.

Activități

A1. Managementul proiectului

 • A1.1 Managementul proiectului
 • A1.2 Coordonare-Monitorizare proiect
 • A1.3 Stimularea creării de parteneriate și asigurarea sustenabilității

A2. Informare și selectie GT

 • A2.1 Activități de comunicare/informare GT
 • A2.2 Selecție și consiliere GT

A3. Derulare activitate formare și activități de sprijin

 • A3.1 Derularea programului de formare și activități de sprijin în dezvoltarea competențelor antreprenoriale
 • A3.2 Consiliere realizare PA

A4. Concurs PA

 • A4.1 Selectare și instruire juriu PA
 • A4.2 Selectarea PA

A5. Înfiinţare şi demararea activităţii întreprinderilor

 • A5.1 Înfiinţare întreprinderi
 • A5.2 Realizare studii de piață pentru PA selectate
 • A5.3 Demararea activităţii întreprinderilor

A6. Sprijinire implementare PA

 • A6.1 Oferirea de consultanță și consilere
 • A6.2 Monitorizare implementare PA

A7. Acordarea / decontarea sumelor aferente ajutorului minimis

 • A7.1 Acordarea / decontarea sumelor aferente ajutorului minimis

Rezultate

 • R1. O campanie de informare și publicitate pentru identificarea potențialilor beneficiari ai grupului țintă organizată
 • R2. Curs de competențe antreprenoriale în domeniul social acreditat
 • R3. 112 persoane selectate, din care minim 30% femei (34 de persoane)
 • R4. Competențele în domeniul antreprenoriatului social a 112 persoane (de ex. șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) îmbunătățite, din care minim 90% (102 persoane) certificate
 • R5. Capacitati şi abilităţi în diferite domenii relevante dezvoltate, în funcție de nevoile identificate ale grupului ţintă pentru 112 persoane
 • R6. Minim 70 Planuri de afaceri elaborate (individual sau în echipă de participanţi în cadrul cursurilor de formare pentru ocupaţiile specifice sectorului economiei sociale)
 • R7. 17 de idei de afaceri selectate, subvenționte
 • R8. 17 entități de economie sociala înfiintate
 • R9. 17 entităţi de economie socială înfiinţate și menținute 18 luni
 • R10. Minim 58 de locuri de muncă create și menținute pe o perioadă minimă de 18 luni de la data obţinerii atestatului de întreprindere socială, precum şi pe perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului
 • R11. Rezultate și a indicatori atinși în proiect diseminați în vederea promovării conceptului de economie socială
 • R12. Mecanisme de susținere și promovare a celor 17 de întreprinderi după finalizarea proiectului create/furnizate
 • R13. Ghid al antreprenorului în economia socială elaborat și diseminat în mediul online
 • R14. 17 Studii de piață realizate pentru cele 17 întreprinderi sociale înființate
 • R15. Minim 3 parteneriate realizate în vederea dezvoltării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni (1 parteneriat/regiune)
 • R16. Management proiect asigurat
 • R17. Coordonare si monitorizare proiect asigurat
 • R18. Ajutor de minimis acordat