14 / 100

Prezentare program de formare profesională

Dacă doreşti să participi la programele de formare „ACSES – Antreprenor de succes” trebuie să îndeplineşti cumulativ criteriile de eligibilitate pentru selectarea grupului ţintă:
 • Eşti rezident sau domiciliat în regiunile Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia *
 • Ai între 18 şi 65 de ani
 • Nu faci parte din grupul NEET`s (persoane cu vârsta între 16-29 ani care nu urmeaza nici o formă de învățământ, pregătire și nici nu au un loc de munca);
 • Ai diplomă de bacalaureat
 • Nu ai mai beneficiat de finanţări prin POCU şi respecţi prevederile legale**
 • Ești de acord cu prelucrarea datelor personale.
 • Nu ai fost condamnat de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nici o instanță de judecată din motive profesionale sau etice;
 • Nu ai fost condamnat din motive profesionale sau etice sau subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/minimis
 • Nu ai primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, sprijin financiar prin ajutor de stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 Euro
 • Ai un nivel de educație care să-ți permită accesul la programul de formare, minim diplomă de Bacalaureat.
 • Nu ai beneficiat de nici o altă finanțare europeană prin Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
 • Nu faci parte din grupul țintă al unui alt proiect cu activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
 • Ți-ai exprimat disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului;

*Judeţele vizate:
Argeș, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iaşi, Neamţ, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea

Îndeplinești condițiile de mai sus?