20 / 100

Formare

Prezentare program de formare profesională

Cele 112 persoane selectate în Grupul Țintă al proiectului vor parcurge programul de formare profesională:
Curs de „Antreprenor în economia socială” (Cod COR 112032): 60 ore

Curs tematic complementar (ex. comunicare, promovare, branding, tehnici de vânzare etc): 24 ore

Metodologia de formare

Grupul Țintă va fi instruit în vederea obținerii de competențe atât în domeniul antreprenoriatului social cât și într-un alt domeniu relevant pentru antreprenoriatul social, cu scopul de a iniția și dezvolta o entitate de economie socială ținând cont de competențele acumulate de-a lungul timpului, precum și de nevoia de dezvoltare a pieței.

Prezentare program de consiliere pentru realizare și îmbunătățire PA

Grupul Țintă va beneficia de servicii de consiliere în domeniul antreprenoriatului pentru realizarea planurilor de afaceri și îmbunătățirea acestora în vederea participării la concursul de finanțare a Planurilor de Afaceri.

Metodologie de consiliere

Activitatea de consiliere va fi centrată pe completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite de Grupul Țintă în cadrul programului de formare profesională și va contribui la îmbunătățirea Planurilor de Afaceri și încurajarea participanților de a se înscrie la concursul de finanțare.