20 / 100

Grup țintă

Selecție Grup Țintă

Grupul Țintă al proiectului este format din 112 persoane, din care min 30% femei (34 de persoane) la nivelul celor 3 regiuni de implementere a proiectului (NE, SE, SM). Grupul ţintă se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice POCU/449/4/16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

Selecția Grupului Țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal.

Consiliere Grup Țintă

Activitatea de consiliere a Grupului Țintă constituie o componentă integrată în cadrul procesului de selecție a participanților la programul de formare în domeniul competențelor antreprenoriale și se va realiza cu respectarea principiilor de transparență, nediscriminare, echidistanță, obiectivitate.

Cum pot aplica?

Completează formularul de mai jos şi vei fi contactat în cel mai scurt timp!