15 / 100

Mentorat

Prezentare aspecte relevante despre mentorat și consiliere

În cadrul proiectului se va asigura consultanță și mentorat pe o perioadă de 18 luni în vederea implementării cu succes a planurilor de afaceri, precum și monitorizarea periodică a stadiului implementării planurilor de afaceri și a rezultatelor intermediare în vederea efectuării de propuneri de corecție și/sau ajustări, adaptări ale planului operațional de implementare cu respectarea contractului de finanțare, a legislației și a regulamentelor în vigoare.

Metodologie de consiliere

Activitatea de mentorat va fi centrată pe rezolvarea nevoilor câștigătorilor concursului de Planuri de Afaceri în procesul antreprenorial prin îndrumarea acestora de o echipă de mentori cu experiență în domeniul antreprenoriatului. Mentoratul este un transfer de bune practici bazat pe experiența mentorului.

Metodologie de raportare

Câștigătorii concursului de finanțare au obligația de a transmite raportări periodice însoțite de toate documentele justificative privind activitatea întreprinderii nou înființate și utilizarea subvenției acordate

Metodologie de monitorizare

Scopul monitorizării activității întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului îl reprezintă atingerea de către acestea a tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.