16 / 100

Sustenabilitate

Sustenabilitatea va fi asigurată prin crearea de parteneriate între întreprinderile sociale nou create și factori interesaţi (întreprinderi sociale existente, autorități locale, ONG-uri etc) pentru promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile și îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a acestora.

Citește mai departePlanul de acțiune pentru stimularea creării de parteneriate și asigurarea sustenabilității

Addwise European Expertise este o societate românească înființată în anul 2013 ce furnizează servicii de cercetare, consultanță, formare în domeniul fondurilor europene, precum și de pregătire și derulare a proiectelor finantațe din Fonduri Structurale.

Compania are experiență în implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă, fiind implicată în derularea cu succes a unor activități specifice antreprenoriatului (organizarea și derularea unor concursuri cu premii pentru viitori antreprenori, evaluarea planurilor de afaceri înscrise în concurs, help-desk asigurat pentru cei interesați să participe la concurs, sprijin și consiliere, asistență juridică în vederea înființării de vehicole antreprenoriale, etc.).

În prezent Addwise derulează ca lider sau partener mai multe proiecte ce vizează consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în domeniul economiei sociale și creșterea numărului de entități de economie socială în diverse regiuni ale țării.

Civitta Strategy & Consulting a implementat mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă și are experiență de peste 10 ani în implementarea activităților care vor fi furnizate și în cadrul proiectului (formare profesională, sprijin și consultanță IMM-uri, derulare campanii de informare și conștientizare, organizare de evenimente). 

Compania este furnizor de formare acreditat pentru competențe antreprenoriale, manager de proiect și manager de inovare. De-a lungul timpului, aceste cursuri au fost furnizate antreprenorilor, companiilor private și institutelor de cercetare. Civitta Strategy & Consulting deține experiență relevantă în domeniul antreprenoriatului prin implementarea unor activități specifice: consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM / activități de mentorat și consultanță destinate dezvoltării IMM-urilor, furnizare de formare profesională, etc. Civitta Strategy & Consulting este o companie specializată în furnizarea de activități de consultanță pentru afaceri și management.